อุปกรณ์ด้านพลังงาน Energy Products


เรียงลำดับ:
แสดง:

Lovato DM0T080 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio80:5Maximum Cable Diameter22mmTransform..

Lovato DM2T0100 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio100:5Maximum Cable Diameter23mmTransfor..

Lovato DM2T0150 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio150:5Maximum Cable Diameter23mmTransfor..

Lovato DM2T0400 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio400:5Maximum Cable Diameter23mmTransfor..

Lovato DM3T1000 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio1000:5Maximum Cable Diameter30mmTransfo..

Lovato DM3T1000 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio800:5Maximum Cable Diameter30mmTransfor..

Lovato DME D100 T1 MID LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLCDNumber of Digits6Number of Phases1Pul..

Lovato DME D110 T1 LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLCDNumber of Digits6Number of Phases1Pul..

Lovato DME D115 T1 MID LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLCDNumber of Digits7Number of Phases1Pul..

Lovato DME D120 T1 MID LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLCDNumber of Digits6Number of Phases1Pul..

Lovato DMED330MID LCD Energy Meter - RS485

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLCDNumber of Phases3Pulse OutputYesDepth..

Lovato DMG100 LCD Digital Panel Multi-Function Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueProperties MeasuredCurrent, Frequency, Power, Power ..

Lovato DMG200 LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLCDNumber of Phases1, 2, 3Depth58mmMeter..

Lovato DMG210 LCD Digital Panel Multi-Function Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueProperties MeasuredCurrent, Frequency, Power, Power ..

Lovato DMG600 LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCutout Height92mmCutout Width92mmDisplay TypeLCDNumb..

Lovato DMG610 LCD Digital Power Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCutout Height92mmCutout Width92mmDisplay TypeLCDNumb..

Lovato DMK00R1 Digital Voltmeter AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACNumber of Digits4Display TypeLEDCutout..

Lovato DMK01 LED Digital Ammeter 4-Digits AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACCutout Height45mmCutout Width92mmDispl..

Lovato DMK01R1 LED Digital Ammeter 4-Digits AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACCutout Height45mmCutout Width91mmDispl..

Lovato DMK03 LED Digital Panel Multi-Function Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLEDCutout Height45mmCutout Width92mmNumb..

Lovato DMK04 LED Digital Panel Multi-Function Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDisplay TypeLEDCutout Height45mmCutout Width92mmNumb..

Lovato DMK10R1 Digital Voltmeter AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACNumber of Digits4Display TypeLEDCutout..

Lovato DMK11R1 LED Digital Ammeter 4-Digits AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACCutout Height45mmCutout Width91mmDispl..

Lovato DMK15R1 LED Digital Panel Multi-Function Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueProperties MeasuredCurrent, Power, VoltageDisplay Ty..

Lovato DMK71R1 LED Digital Ammeter 4-Digits AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACDisplay TypeLEDNumber of Digits4Analog..

Lovato DMK75R1 LED Digital Panel Multi-Function Meter

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueProperties MeasuredCurrent, Power, VoltageDisplay Ty..

Lovato DMK80R1 Digital Voltmeter AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACNumber of Digits4Display TypeLEDDepth6..

Lovato DMK81R1 LED Digital Ammeter 4-Digits AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent TypeACDisplay TypeLEDNumber of Digits4Analog..

Murata ACA-20PC-2-AC1-RL-C LED Digital Ammeter 3.5-Digits

รายละเอียดสินค้า / Product Details - 9.4mm, 3.5 Digit AC Ammeter - Built-in current transf..

Murata ACA-20PC-2-DC1-RL-C LED Digital Ammeter 4-Digits

รายละเอียดสินค้า / Product Details - 9.4mm, 3.5 Digit AC Ammeter - Built-in current transf..

Murata ACA-20PC-3-AC1-RL-C LED Digital Ammeter 4-Digits

รายละเอียดสินค้า / Product Details - 9.4mm, 3.5 Digit AC Ammeter - Built-in current transf..

Murata ACA-20PC-4-DC1-RL-C LED Digital Ammeter 3.5-Digits

รายละเอียดสินค้า / Product Details - 9.4mm, 3.5 Digit AC Ammeter - Built-in current transf..
แสดง:
แสดง 257 ถึง 288 จากทั้งหมด 626 รายการ (20 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า