อุปกรณ์ด้านพลังงาน Energy Products


เรียงลำดับ:
แสดง:

HOBUT CT173M120/5-2.5/1-002 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio120:5Maximum Cable Diameter40mmTransfor..

HOBUT CT173M200/5-2.5/1-002 Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueMaximum Cable Diameter31 mmOverall Height95mmOverall..

HOBUT CT173M300/5-2.5/1-002 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio300:5Maximum Cable Diameter40mmTransfor..

HOBUT CT173M400/5-2.5/1-002 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio400:5Maximum Cable Diameter40mmTransfor..

HOBUT CT174M500/5-2.5/1-001 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio500:5Maximum Cable Diameter40mmTransfor..

HOBUT CT174M600/5-2.5/1-001 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio600:5Maximum Cable Diameter40mmTransfor..

HOBUT CT174M800/5-2.5/1-001 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio800:5Maximum Cable Diameter40mmTransfor..

HOBUT CT196M1000/5-5/1 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio1000:5Maximum Cable Diameter45mmTransfo..

HOBUT CT196M1200/5-5/1 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio1200:5Maximum Cable Diameter45mmTransfo..

HOBUT CT196M800/5-5/1 Base Mounted Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio800:5Maximum Cable Diameter45mmTransfor..

HOBUT CTSCEN200<1000/5 Clip Fit Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio200:5, 400:5, 600:5, 800:5, 1000:5Trans..

HOBUT CTSCM40-100/5 Clip Fit Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio100:5Transformer TypeClip FitOverall He..

HOBUT CTSCM40-200/5 Clip Fit Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio200:5Transformer TypeClip FitOverall He..

HOBUT CTSCM40300/5-2.5/1 Clip Fit Current Transformer 300:5

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio300:5Transformer TypeClip FitOverall He..

HOBUT CTSCM40400/5-5/1 Clip Fit Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio400:5Transformer TypeClip FitOverall He..

HOBUT CTSCM40500/5-5/1 Clip Fit Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio500:5Transformer TypeClip FitOverall He..

HOBUT CTSCM40600/5-5/1 Clip Fit Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio600:5Transformer TypeClip FitOverall He..

HOBUT CTSCMICRO19-100/5-T-S Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueOverall Height78mmOverall Width58mmOverall Depth49mm..

HOBUT CTSCMICRO19-150/5-T-S Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueOverall Height78mmOverall Width58mmOverall Depth49mm..

HOBUT CTSCMICRO19-200/5-T-S Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueCurrent Ratio200:5Transformer TypeSplit CoreOverall ..

HOBUT CTSCMWH120/0.333V Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsA range of mV split core current transformers are designed to fit ..

HOBUT CTSCMWH250/0.333V Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsA range of mV split core current transformers are designed to fit ..

HOBUT CTSCMWH30/0.333V Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsA range of mV split core current transformers are designed to fit ..

HOBUT CTSCMWH500/0.333V Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsA range of mV split core current transformers are designed to fit ..

HOBUT CTSCMWH60/0.333V Split Core Current Transformer

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsA range of mV split core current transformers are designed to fit ..

HOBUT D481MCS100V/2-001 DC Analogue Voltmeter 100V

คุณสมบัติ / Specifications - Current Type DC - Cutout Size  45 x 45 mm - Maximum..

HOBUT D481MCS10V/2-002 DC Analogue Voltmeter 10V

คุณสมบัติ / Specifications - Current Type DC - Cutout Size  45 x 45 mm - Maximum..

HOBUT D481MCS30V/2-001 DC Analogue Voltmeter 30V

รายละเอียดสินค้า / Product Details - DC Voltage and Current Meters - 90° scale arc - ..

HOBUT D48MIS150V/2-001 AC Analogue Voltmeter 150V

คุณสมบัติ / Specifications - Current Type AC - Cutout Size 45 x 45 mm - Maximum Displ..

HOBUT D48MIS300V/2-001 AC Analogue Voltmeter 300V

คุณสมบัติ / Specifications - Current Type AC - Cutout Size 45 x 45 mm - Cutout Height..

HOBUT D48MIS500V/2-001 AC Analogue Voltmeter 500V

คุณสมบัติ / Specifications - Current Type AC - Cutout Size  45 x 45 mm - Maximum..

HOBUT D721MCS100V/2-001 DC Analogue Voltmeter 100V

คุณสมบัติ / Specifications - Current Type DC - Cutout Size  68 x 68 mm - Maximum..
แสดง:
แสดง 129 ถึง 160 จากทั้งหมด 618 รายการ (20 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า