อนาล็อก แอมมิเตอร์

อนาล็อก แอมมิเตอร์ Analogue Ammeters

อนาล็อก แอมมิเตอร์ Analogue Ammeters คือ เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า (Current : I) หน้าปัดมิเตอร์แบบอนาล็อก เมื่อมีการนำไปใช้งานในวงจรไฟฟ้าจะต้องต่อแบบอนุกรรม (Series Connection) กับวงจร หรืออนุกรมกับโหลด (Load) เสมอ มีทั้งแบบที่ใช้วัดกระแสตรง (DC Ammeter) ซึ่งในการวัดจะต้องคำนึงถึงขั้วบวก ขั้วลบของมิเตอร์ด้วย และแบบที่ใช้วัดกระแสสลับ (AC ammeter) ซึ่งในการวัดค่าไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงขั้วบวกขั้วลบ ทางบริษัทฯ มีให้ลูกค้าเลือกซื้อได้หลายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น Anders Electronics, HOBUT, Modutec, Sifam Tinsley ฯลฯ...


เรียงลำดับ:
แสดง:

Sifam EQ44-I1122N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 5A

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ44-I1322N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 10A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ44-I1622N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 25A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ44-I1822N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 40A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ44-I2022N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 60A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1322N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 10A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1422N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 15A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1522N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1522N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1622N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 25A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1622N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 25A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I1822N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 40A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I2022N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 60A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ74-I2022N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 60A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ94-I1122N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 5A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ94-I1322N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 10A

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ94-I1422N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 15A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ94-I1822N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 40A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam EQ94-I2022N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 60A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DE Panel MeterThese Sigma Series of DE moving iron pa..

Sifam PQ44-I12L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 1mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ44-I16L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 5mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ44-I16L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 5mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ44-I18L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 10mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ44-I20L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ44-I42S2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ74-I16L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 5mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ74-I20L2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20mA

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ74-I42S2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20mA

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ74-V0FL2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 75mV DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam PQ94-I42S2N1CAW0ST Analogue Panel Ammeter 20mA DC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSigma Series DS Panel MeterThese Sigma Series of DE moving coil pa..

Sifam SS74-I0312N1CA40ST Analogue Panel Ammeter 5A AC

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsSelector Switch Panel MetersSelector switch moving iron panel mete..
แสดง:
แสดง 1 ถึง 31 จากทั้งหมด 31 รายการ (1 หน้า)
ค้นหาย่อย
  • Current Type
  • Cutout Size
  • Meter Accuracy
  • Meter Type
  • เลือกแบรนด์
ค้นหาย่อย
หมวดหมู่สินค้า