อุปกรณ์เซนเซอร์ Sensors


เรียงลำดับ:
แสดง:

BALLUFF BOS 12M-PS-RD12-S4 Red LED Light Intensity Sensors

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDetection Range1 → 200 mmLight SourceRed LEDOutput T..

BALLUFF BOS 12M-PU-1HA-S4-C Photoelectric Sensor 100mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeBackground Suppressi..

BALLUFF BOS 18KF-PA-1PE-S4-C Infrared Light Intensity Sensors

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueDetection Range0 → 700 mmLight SourceInfraredOutput ..

BALLUFF BOS 18KF-PA-1QD-S4-C Retro-reflective Photoelectric Sensor 0-4.5m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeRetro-ReflectiveDete..

BALLUFF BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 0-400mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeDiffuseDetection Ran..

BALLUFF BOS 18M-PA-PR20-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 7m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeRetro-ReflectiveDete..

BALLUFF BOS 18M-PA-PR20-S4S Retro-reflective Photoelectric Sensor 7000 mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeRetro-ReflectiveDete..

BALLUFF BOS 18M-PA-RH22-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 30-300mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeDiffuseDetection Ran..

BALLUFF BOS 18M-PI-PR30-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 0-5m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeRetro-ReflectiveDete..

BALLUFF BOS 18M-PI-RD30-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 1-500mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeDiffuseDetection Ran..

BALLUFF BOS 18M-PI-RE30-S4 Photoelectric Sensor 0-20 m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeThrough Beam (Receiv..

BALLUFF BOS 18M-PS-IE23-S4 Photoelectric Sensor Maximum of 50 m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeThrough Beam (Receiv..

BALLUFF BOS 18M-PS-IR23-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 6m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeRetro-ReflectiveDete..

BALLUFF BOS 18M-PS-PR23-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 4m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeRetro-ReflectiveDete..

BALLUFF BOS 18M-PS-RD23-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 400 mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeDiffuseDetection Ran..

BALLUFF BOS 18M-PS-RE23-S4 Photoelectric Sensor Maximum of 20 m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeThrough Beam (Receiv..

BALLUFF BOS 18M-X-RS23-S4 Photoelectric Sensor Maximum of 20 m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeThrough Beam (Emitte..

BALLUFF BOS 18M-XI-RS30-S4 Photoelectric Sensor 0-20m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBarrelDetection TypeThrough Beam (Emitte..

BALLUFF BOS 21M-PA-ID10-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 0.05-2m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 21M-PA-PK10-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 0-4m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeRetro-ReflectiveDetec..

BALLUFF BOS 21M-PA-PR10-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 0.1-8m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeRetro-ReflectiveDetec..

BALLUFF BOS 21M-PA-RD10-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 0.01-1m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 23K-GI-RD10-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 0-2000mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 23K-GI-RE10-S4 Photoelectric Sensor 0-20m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeThrough Beam (Receive..

BALLUFF BOS 23K-GI-RH10-S4 Diffuse Photoelectric Sensor 1.2m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 23K-GI-RR10-S4 Retro-reflective Photoelectric Sensor 0-12m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeRetro-ReflectiveDetec..

BALLUFF BOS 23K-PA-LH10-S4 Background Suppression Photoelectric Sensor 5-800mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeBackground Suppressio..

BALLUFF BOS 23K-XI-RS11-S4 Photoelectric Sensor 0-20m

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeThrough Beam (Emitter..

BALLUFF BOS 26K-PA-1HC-S4-C Diffuse Photoelectric Sensor 30-300mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 26K-PA-1LE-S4-C Diffuse Photoelectric Sensor 150-600mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 26K-PA-1LHB-S4-C Diffuse Photoelectric Sensor 30-150mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..

BALLUFF BOS 26K-PA-1LHC-S4-C Diffuse Photoelectric Sensor 50-300mm

รายละเอียดสินค้า / Product DetailsคุณสมบัติValueSensor StyleBlockDetection TypeDiffuseDetection Rang..
แสดง:
แสดง 161 ถึง 192 จากทั้งหมด 3393 รายการ (107 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า