เซนเซอร์วัดกระแส

เซนเซอร์วัดกระแส Current Sensors

เซนเซอร์วัดกระแส Current Sensors เป็นอุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟฟ้าโดยการลดทอนปริมาณกระแสจากด้าน Primary ลงโดยเป็นการลดที่เป็นแบบแปรผันตรง เพื่อนำกระแสด้าน Secondary เข้าวงจร Electronic เพื่อใช้คำนวณค่ากระแสที่วัดได้ ทางบริษัทฯ มีให้ลูกค้าเลือกซื้อได้หลายหลายยี่ห้อ....


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.

หมวดหมู่สินค้า