อุปกรณ์แจ้งเตือนในโรงงาน - Industrial Sounder Beacons


เรียงลำดับ:
แสดง:

Eaton SL4-SWD SL4 Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-AP120-M Sounder unit Multi-tone Sounder 110/120 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-AP230 SL7 Sounder unit 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-AP230-M Sounder unit 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-AP24 SL7 Sounder unit 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL230-A SL7 Beacon Unit Amber LED 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL230-B SL7 Beacon Unit Blue LED Flashing Light Effect 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL230-G SL7 Beacon Unit Green LED Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL230-R SL7 Beacon Unit Red LED Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL230-W SL7 Beacon Unit White LED 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL230-Y SL7 Beacon Unit Yellow LED Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL24-A SL7 Beacon Unit Amber LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL24-B SL7 Beacon Unit Blue LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL24-G SL7 Beacon Unit Green LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL24-R SL7 Beacon Unit Red LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL24-W SL7 Beacon Unit White LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-BL24-Y SL7 Beacon Unit Yellow LED, Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-CB-100 Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-CB-D SL7 Terminal unit 24 V ac/dc 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-CB-EMH Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-CB-IMH Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-CB-IMS Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-CB-T-100 SL7 Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL230-A Beacon Unit, Amber LED, Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL230-B Beacon Unit Blue LED, Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL230-G Beacon Unit, Green LED, Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL230-R SL7 Beacon Unit Red LED 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL230-W Beacon Unit, White LED, Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL230-Y Beacon Unit, Yellow LED, Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL24-A Beacon Unit, Amber LED, Strobe Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL24-B Beacon Unit, Blue LED, Strobe Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL7-FL24-G Beacon Unit, Green LED, Strobe Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..
แสดง:
แสดง 225 ถึง 256 จากทั้งหมด 1238 รายการ (39 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า