อุปกรณ์แจ้งเตือนในโรงงาน - Industrial Sounder Beacons


เรียงลำดับ:
แสดง:

e2s ST-L101XAC230R Xenon Beacon Red Xenon Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s ST-L101XDC024A Xenon Beacon Amber Xenon Flashing Light Effect 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s ST-L101XDC024B Xenon Beacon Blue Xenon Flashing Light Effect 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s ST-L101XDC024G Xenon Beacon Green Xenon Flashing Light Effect 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s ST-L101XDC024R Xenon Beacon Red Xenon Flashing Light Effect, 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STA2DC024G Sonora STA Beacon Tower 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STA3AC230G Sonora STA Beacon Tower 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STA3DC024G Sonora STA Beacon Tower 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STB2ACG Sonora STB Beacon Tower 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STB2DCG Sonora STB Beacon Tower 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STB3ACG Sonora STB Beacon Tower 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

e2s STB3DCG Sonora STB Beacon Tower 24 V dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton 171287 SL7 Sounder unit 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton 171446 Plastic Bracket for Vertical Mounting For Use With SL4-PIB, SL7-CB

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton 171450 Terminal unit 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton 171463 SL7 Beacon Unit Red LED Steady Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-AP230 SL4 Sounder unit 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-AP24 SL4 Sounder unit 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL230-A SL4 Beacon Unit, Amber LED, Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL230-B SL4 Beacon Unit, Blue LED, Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL230-G SL4 Beacon Unit Green LED Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL230-R SL4 Beacon Unit, Red LED, Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL230-W SL4 Beacon Unit White LED, Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL230-Y SL4 Beacon Unit, Yellow LED, Flashing Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL24-A SL4 Beacon Unit Amber LED, Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL24-B SL4 Beacon Unit Blue LED, Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL24-G SL4 Beacon Unit Green LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL24-R SL4 Beacon Unit Red LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL24-W SL4 Beacon Unit, White LED, Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-BL24-Y SL4 Beacon Unit Yellow LED Flashing Light Effect, 24 V ac/dc

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-FL230-A SL4 Beacon Unit Amber LED Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Eaton SL4-FL230-B SL4 Beacon Unit Blue LED Strobe Light Effect, 230 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..
แสดง:
แสดง 161 ถึง 192 จากทั้งหมด 1238 รายการ (39 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า