อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Modules & Components ฯลฯ


เรียงลำดับ:
แสดง:

ABB ACS355-01E-02A4-2 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-01E-04A7-2 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-01E-06A7-2 Inverter Drive 1.1 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-01E-07A5-2 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-01E-09A8-2 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-01A2-4 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-01A9-4 Inverter Drive 0.55 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-02A4-4 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-03A3-4 Inverter Drive 1.1 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-04A1-4 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-05A6-4 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-07A3-4 Inverter Drive 3 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-08A8-4 ACS355 Inverter Drive 4 kW with EMC Filter 3-Phase In

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-12A5-4 Inverter Drive 5.5 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-15A6-4 Inverter Drive 7.5 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-23A1-4 Inverter Drive 11 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-31A0-4 Inverter Drive 15 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-38A0-4 Inverter Drive 18.5 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS355-03E-44A0-4 Inverter Drive 22 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS55-01E-01A4-2 Inverter Drive 0.18 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS55-01E-02A2-2 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS55-01E-04A3-2 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS55-01E-07A6-2 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS55-01E-09A8-2 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB GHQ6310074R0111 PLC I/O Module 24 Vdc

คุณสมบัติ / Specifications - The device has 2 channels which can be parameterised as inputs or ..

ABB M3AA 132 MA4 Clockwise Squirrel Cage Motor AC Motor, 7.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB M3AA 132 SC2 AC Motor 7.5 kW 3 Phase, 2 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB M3AA 63B-4 B5 AC Motor 0.18 kW 3 Phase, 4 Pole, 415 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB MS116-20 Motor Protection Circuit Breaker, 3P 18 → 25 A, 15 kA

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB MS116-25 Motor Protection Circuit Breaker, 3P 20 → 25 A, 15 kA

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Analog Devices AD1674ARZ 12-bit Parallel ADC, 28-Pin SOIC W

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

Analog Devices AD1674JNZ 12-bit Parallel ADC, 28-Pin PDIP

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..
แสดง:
แสดง 97 ถึง 128 จากทั้งหมด 4738 รายการ (149 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า