อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Modules & Components ฯลฯ


เรียงลำดับ:
แสดง:

ABB ACS150-01E-02A4-2 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-01E-04A7-2 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-01E-06A7-2 Inverter Drive 1.1 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-01E-07A5-2 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-01E-09A8-2 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-01A2-4 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-01A9-4 Inverter Drive 0.55 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-02A4-4 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-03A3-4 Inverter Drive 1.1 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-04A1-4 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-05A6-4 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-07A3-4 Inverter Drive 3 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS150-03E-08A8-4 Inverter Drive 4 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-01E-02A4-2 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-01E-04A7-2 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-01E-06A7-2 Inverter Drive 1.1 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-01E-07A5-2 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-01E-09A8-2 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 1-Phase In 200 → 240 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-01A3-4 Inverter Drive 0.37 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-02A1-4 Inverter Drive 0.55 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-02A6-4 Inverter Drive 0.75 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-03A6-4 Inverter Drive 1.1 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-04A5-4 Inverter Drive 1.5 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-06A2-4 Inverter Drive 2.2 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-08A0-4 Inverter Drive 3 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-09A7-4 Inverter Drive 4 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-13A8-4 Inverter Drive 5.5 kW with EMC Filter 3-Phase In 380 → 480 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-17A2-4 Inverter Drive 7.5 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-25A4-4 Inverter Drive 11 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-34A1-4 Inverter Drive 15 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-41A8-4 Inverter Drive 18.5 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..

ABB ACS310-03E-48A4-4 Inverter Drive 22 kW with EMC Filter

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายละเอียด ..
แสดง:
แสดง 65 ถึง 96 จากทั้งหมด 4738 รายการ (149 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า