อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Modules & Components ฯลฯ


เรียงลำดับ:
แสดง:

ABB 3GAA092 314-ASE AC Motor 1.1 kW 3 Phase, 4 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA092 314-BSE AC Motor 1.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA092 315-ASE AC Motor 1.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 415 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA092 315-BSE AC Motor 1.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 415 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA101 312-ASE AC Motor 3 kW 3 Phase, 2 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA101 312-BSE AC Motor 3 kW 3 Phase, 2 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA102 313-ASE AC Motor 2.2 kW 3 Phase, 4 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA102 313-BSE Reversible Induction AC Motor 2.2kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GAA102 314-ASE AC Motor 3 kW 3 Phase, 4 Pole, 415 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA102 314-BSE AC Motor 3 kW 3 Phase, 4 Pole, 415 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA111 312-ADE AC Motor 4 kW 3 Phase, 2 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA111 312-BDE Reversible Induction AC Motor 4kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GAA112 312-ADE AC Motor 4 kW 3 Phase, 4 Pole, 380 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GAA112 312-BDE Reversible Induction AC Motor 4kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GAA132 314-BDE AC Motor 7.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 415 V ac

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 071321-ASB AC Motor 0.37 kW, IE2, 3 Phase, 2 Pole 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 072321-BSB Reversible Induction AC Motor 0.25kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GBP 072322-ASB AC Motor 0.37 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 072322-BSB Reversible Induction AC Motor 0.37kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GBP 082321-ASB AC Motor 0.55 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 082324-BSB AC Motor 0.75 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 091322-ASB AC Motor 1.5 kW 3 Phase, 2 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 091323-ADB AC Motor 2.2 kW 3 Phase, 2 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 091323-BDB Reversible Induction AC Motor 2.2kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GBP 092322-ADB AC Motor 1.1 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 092322-BDB Reversible Induction AC Motor 1.1kW

รายละเอียดสินค้า / Product Details2 & 4 Pole IE2 Flange Mounted MotorsThree phase motors ideal f..

ABB 3GBP 092325-ADB AC Motor 1.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 101322-ADB AC Motor 3 kW 3 Phase, 2 Pole 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 102323-BDB AC Motor 2.2 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 102324-ADB AC Motor 3 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 112322-ADB AC Motor 4 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..

ABB 3GBP 132322-ADB ABB AC Motor 5.5 kW 3 Phase, 4 Pole, 400 V

คุณสมบัติ / Specifications คุณสมบัติ รายล..
แสดง:
แสดง 33 ถึง 64 จากทั้งหมด 4738 รายการ (149 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า