อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Modules & Components ฯลฯ


เรียงลำดับ:
แสดง:

XP Power RDC30110T0312 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin 3.3/±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3/±12V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInp..

XP Power RDC30110T0315 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin 3.3/±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3/±15V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInp..

XP Power RDC30110T0512 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin 5/±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5/±12V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput..

XP Power RDC30110T0515 Isolated DC-DC Converter 66-176Vin 5/±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5/±15V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput..

XP Power RDC3072D05 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin ±5Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±5V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vo..

XP Power RDC3072D12 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin ±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±12V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput V..

XP Power RDC3072D15 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin ±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±15V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput V..

XP Power RDC3072S05 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 5Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vol..

XP Power RDC3072S12 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage12V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vo..

XP Power RDC3072S15 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage15V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vo..

XP Power RDC3072S3V3 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 3.3Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput V..

XP Power RDC3072T0312 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 3.3/±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3/±12V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInp..

XP Power RDC3072T0315 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 3.3/±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3/±15V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInp..

XP Power RDC3072T0512 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 5/±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5/±12V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput..

XP Power RDC3072T0515 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 5/±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5/±15V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput..

XP Power RDC40110D12 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin ±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±12V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput V..

XP Power RDC40110D15 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin ±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±15V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput V..

XP Power RDC40110S05 Isolated DC-DC Converter 55-176in 5Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput Vol..

XP Power RDC40110S12 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin 12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage12V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput Vo..

XP Power RDC40110S15 Isolated DC-DC Converter 55-176in 15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage15V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput Vo..

XP Power RDC40110S3V3 Isolated DC-DC Converter 55-176Vin 3.3Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3V dcInput Voltage Range55 → 176 V dcInput V..

XP Power RDC4072D12 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin ±12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±12V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput V..

XP Power RDC4072D15 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin ±15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage±15V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput V..

XP Power RDC4072S05 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 5Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vol..

XP Power RDC4072S12 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage12V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vo..

XP Power RDC4072S15 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 15Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage15V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput Vo..

XP Power RDC4072S3V3 Isolated DC-DC Converter 36-140Vin 3.3Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage3.3V dcInput Voltage Range36 → 140 V dcInput V..

XP Power RDQ100110S05 Isolated DC-DC Converter 66-160Vin 5Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5V dcInput Voltage Range66 → 160 V dcInput Vol..

XP Power RDQ100110S12 Isolated DC-DC Converter 66-160Vin 12Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage12V dcInput Voltage Range66 → 160 V dcInput Vo..

XP Power RDQ100110S24 Isolated DC-DC Converter 66-160Vin 24Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage24V dcInput Voltage Range66 → 160 V dcInput Vo..

XP Power RDQ150110S05 Isolated DC-DC Converter 66-160Vin 5Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage5V dcInput Voltage Range66 → 160 V dcInput Vol..

XP Power RDQ150110S24 Isolated DC-DC Converter 66-160Vin 24Vout

คุณสมบัติ / SpecificationsคุณสมบัติValueOutput Voltage24V dcInput Voltage Range66 → 160 V dcInput Vo..
แสดง:
แสดง 4705 ถึง 4736 จากทั้งหมด 4738 รายการ (149 หน้า)
หมวดหมู่สินค้า