การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า
  เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ :
  1. กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า (บริษัทอ้างอิงวันที่รับสินค้าโดยตรวจสอบจาก EMS)
  2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบถ้วน
  4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  5. บริษัท แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเปลี่ยนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  2. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

การส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
  กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (อยู่ในสภาพสมบูรณ์) และใบเสร็จการชำระเงินเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า มายังที่อยู่ต่อไปนี้
  บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด
  เลขที่ 27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

การยกเลิกคำสั่งซื้อ
  - ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  - บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
E-Mail: [email protected] หรือ โทร 02 066 1996 / 062 456 6996